Afbeelding 3

Een afspraak (sessie) duurt ongeveer 2,5 uur. Het tarief is € 150,- per sessie (particulieren inclusief 21% BTW, bedrijven en instellingen ex-BTW). Mocht een sessie uitlopen en daardoor langer duren dan de gemiddelde 2,5 uur dan hoeft u daar niet extra voor te betalen. Dit biedt u en mij de rust en speelruimte om de sessie goed en zorgvuldig af te ronden, zonder daarbij op te klok te hoeven kijken.

Afspraken

Sessies vinden (in principe) plaats om 10.00 uur, 13.00 uur of 16.00 uur.  (Vaak kan er worden geschoven met het aanvangstijdstip.) Eenmaal in de week kan het ’s avonds, tegen kleine meerprijs (+€ 10,=). Kunt u door omstandigheden niet op een afspraak verschijnen? Tot 72 uur van te voren kan kosteloos worden geannuleerd. Niet (bijtijds) geannuleerde afspraken worden geheel in rekening gebracht.

Wordt regressietherapie vergoed door de zorgverzekeraar?

Dit hangt af van uw zorgverzekeraar en het door u gekozen zorgpakket.
Zie hiervoor uw polis, of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.
Meer informatie vindt u tevens op zorgwijzer.

Hoeveel sessies heb ik nodig?

Regressietherapie is een relatief snelwerkende therapie. Toch valt die vraag  vooraf niet goed te beantwoorden. Het aantal benodigde sessies is afhankelijk van de complexiteit en de aard van de problematiek – en uw persoonlijkheid.  Voor bijvoorbeeld een fobie kunnen twee of drie sessies al voldoende zijn. Bij meer gecompliceerdere  problematiek zijn vaak meer sessies nodig. Dat gaat altijd in goed overleg.

Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?

Een verwijzing is niet nodig. U kunt de nota’s rechtstreeks indienen bij uw ziektekostenverzekeraar (mits deze regressietherapie vergoedt).

Tegemoetkoming

Op verzoek kunt u in aanmerking komen voor een gereduceerd tarief. Dit is het geval bijvoorbeeld wanneer u een uitkering heeft, of als u student bent. Het gereduceerde tarief bedraagt:

€125,= (inclusief BTW)

Bescherming

Ik ben sinds 1991 beroepslid van de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten (NVRT). De NVRT kent een beroepsprofiel, een beroepscode en tuchtrecht. Bent u om wat voor reden dan ook niet tevreden en we komen er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht en verhaal terecht bij de NVRT.

Uitvoerige informatie

In de brochure “Dat je verleden je zo in de weg kan zitten” leest u meer over de therapie en de achtergronden ervan. De brochure is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten.

Contactgegevens

Voor informatie, vragen of een afspraak ben ik telefonisch bereikbaar op 0299 – 396508
en mobiel op 06 -15909100. U kunt ook een emailbericht sturen info@tobyornottoby.com.

Albert Toby
Tigrisstraat 48
1448 CT Purmerend

Meer informatie vindt u op Facebook en LinkedIn.