Verborgen boodschappen in tv-programma’s

De subliminale TV-beelden die in dit artikel staan, heb ik aangetroffen in het Amerikaanse programma Adult Television Entertainment (ATE). De serie is rond 1999-2001 uitgezonden door SBS6 en daarna één of meerdere keren herhaald. Samen met sociaal psycholoog drs. Huib Kraaijeveld kwam het in januari tot een gesprek bij de programmadirecteur van SBS6, die zich aanvankelijk oprecht geschokt toonde. Een ter plaatse uitgevoerde steekproef uit hun archief ontlokte hem een hartgrondig “Shi*t!”. Maar van de toegezegde medewerking naar de achtergronden van de makers kwam niets terecht, en telefoontjes en e-mails bleven daarna onbeantwoord. Afgelopen zomer blijken nieuwe afleveringen van de serie uitgezonden te zijn, opnieuw met dezelfde subliminale afbeeldingen. Nu echter bij Veronica, onderdeel van, jawel, holdingmaatschappij SBS Broadcasting.

Twee keer per uitzending verschijnt een flitsend filmpje van 3,2 seconde met 76 frames. De beelden zijn meestal in zwart/wit, soms met rode achtergrond. Het geheel wordt steeds door hetzelfde muzikale deuntje ondersteund. Al kijkend is het mogelijk om enkele woorden te herkennen, maar bij het overgrote deel is dat onmogelijk vanwege de hoge snelheid. Vandaar het subliminale karakter.
Bij het door TMF op televisie uitgezonden optreden van de Engelse band Orbital op Dancevalley 2001, werd het publiek 20 minuten blootgesteld aan een visueel bombardement met woorden als Satan, Devil, Lucifer, Murder, Rape, Kill, Chaos – en het festival eindigde in een onvoorstelbare chaos.

In het BRT-kinderprogramma Ketnet zitten dagelijks subliminale boodschappen verwerkt rondom het Disney Festival. Daar staan hele series plaatjes in universele symbooltaal: o.a. afbeeldingen van wasvoorschriften gevolgd door een poppetje in een ronddraaiende wasmachine – de grafische vormgeving van het begrip Brainwash, ofwel: Hersenspoeling. De doodskop en brandende sigaret geef ik zonder commentaar. Alle beelden en filmpjes zijn te zien via deze pagina.

Dit artikel richt zich echter vooral op het ATE-programma en geeft een gedetailleerde beschrijving van de beelden en teksten. Huib heeft alles goed zichtbaar gemaakt door digitale opnamen te maken van alle aangetroffen videoframes, en dat was monnikenwerk. Opmerkelijk is dat de filmpjes bol staan van allerlei omdraaiingen: vooral omgedraaide waarheden en begrippen. Dat vormt een duidelijke aanwijzing voor speculatie over de herkomst van de makers/daders. De teksten laten zich opmerkelijk genoeg namelijk lezen als een blauwdruk van de internationale ontwikkelingen sinds 9/11. De dag dat de wereld op zijn kop werd gezet.

Love is Hate – Liefde is Haat

De eerste omdraaiing van de serie luidt: “Liefde is haat”, en is geprojecteerd over een blote dame. Alleen al deze combinatie geeft de vrouwenbeweging nieuw bestaansrecht. Maar het overstijgt ultieme vrouwonvriendelijkheid, want de tekst werkt ook door naar mannen en kinderen – zelfs dieren, de natuur, onze planeet. Door de tegenpolen liefde en haat aan elkaar gelijk te stellen, tast je de wortels van àlle relaties aan. Liefde staat aan de basis van onze omgang met elkaar, en de wereld waarin we leven. Het is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van baby naar volwassene.


Love is Hate – Liefde is Haat

In therapieverband werk ik regelmatig met mensen waar op dit vlak dingen fout zijn gegaan. Een programmering als “Liefde is haat” is zowel een generalisatie als een omdraaiing. Zulke overtuigingen zeggen veel over iemands wereldbeeld en hebben een voorspelbare invloed op iemands gedrag. Het transformeren van zulke scheefgroei is een doel op zich in therapie. Dat een boodschap als “Love is hate” doelbewust in een programma wordt verwerkt en daarmee scheefgroei in de hand werkt, is mijns inziens ronduit misdadig.

BOMBS KEEP US FREE

Deze boodschap is niet minder schokkend, maar maakt meteen de dubbele moraal duidelijk die we via de media krijgen voorgeschoteld. Een Palestijn, Irakees of vermeende Al Qaida-strijder die een bom tot ontploffing brengt, wordt een terrorist genoemd. Als daarentegen Afghanistan of Irak wordt platgebombardeerd, luidt de boodschap dat het dient ter verdediging van onze vrijheid (omdraaiing: defensie=aanvallen). Iemand die daar wèl voorstander van is, kan bewust of onbewust beïnvloed zijn door oorlogspropaganda. Bommen zaaien dood en verderf.


BOMBS KEEP US FREE

Dat een boodschap als “BOMBS KEEP US FREE” in dit programma opduikt, duidt op een instantie die baat heeft bij het beïnvloeden van de publieke opinie. Vanwege het gebruik van hoofdletters kun je ook lezen:Bommen houden de United States (US) vrij. Madeleine Albright gaf in een uitzending van het BBC-programma Sixty Minutes (1996) toe dat al ruim een half miljoen (!) kinderen onder de vijf jaar waren gestorven door VN-sancties en geallieerde bombardementen. Zij vond die prijs echter niet te hoog – je moet er wat voor over hebben om Saddam Hussein te verdrijven. Maar blijkbaar vielen haar opmerkingen in goede aarde, want kort daarna werd ze benoemd tot Minister van Buitenlandse Zaken. Het aantal doden is naar schatting inmiddels verdubbeld. (Omdraaiing: genocide= bevrijden).

Weinig mensen weten dat ook na de “beëindiging” van de eerste Golfoorlog de bombardementen van de “Geallieerden” gewoon zijn doorgegaan. Vrijwel de gehele infrastructuur van het land is verwoest, inclusief elektriciteitscentrales en drinkwatervoorzieningen, en er ligt ruim 300.000 kilogram aan munitieresten van (verarmde) uraniumkogels en – granaten. Verarmd uranium is een radioactief afvalproduct van de nucleaire industrie, en leidt tot longkanker en leukemie, onder andere bij spelende kinderen. Het is schaamteloos en typerend dat Halliburton, het bedrijf waar vice-president Cheney tot voor kort in de top zat, nu megacontracten binnenhaalt in Irak. Voor een kleine elite geldt het blijkbaar als de gewoonste zaak van de wereld om eerst te verdienen aan de bommen, dan aan herstelopdrachten en troepenbevoorrading, en tot slot aan lucratieve olieconcessies. En there’s no business like oil-business, want de oorlog stuwt bovendien de olieprijzen naar recordhoogten. Toen minister Rumsfeld onder vuur kwam te liggen vanwege de onthutsende foto’s van martelpraktijken in de Abu Ghraib-gevangenis, leek zijn ontslag een kwestie van tijd. Het is me opgevallen dat uitgerekend op dàt moment de eerste onthoofding van een westerling in het nieuws kwam. Daarmee was prompt de aandacht verlegd van barbaarse Amerikanen naar barbaarse Irakezen (=omdraaiing). Het zal Rumsfeld bijzonder goed zijn uitgekomen. Het tijdstip van executie was strategisch dermate onbegrijpelijk en stompzinnig (de verontwaardiging van de wereld was immers gericht op gemartelde Irakezen) dat ik me hardop afvraag of dit geen doelbewuste en georkestreerde afleidingsmanoeuvre is geweest.

Ideologische rechtvaardiging vereist blijkbaar rechtpraten wat krom is. Veel media nemen de versie van gebeurtenissen rechtstreeks over uit persbulletins van officiële instanties. Daarmee verworden ze steeds vaker tot verspreiders van mooi verpakte propaganda. Machthebbers weten dat, en bezitten inmiddels hun eigen medianetwerken. Daardoor kunnen ze vrijwel ongehinderd welgevallige informatie verspreiden, en onwelvallige informatie blokkeren of verdachtmaken. Daarmee is de cirkel rond en kan nog veel meer “recht” worden kromgetrokken, en “onrecht” worden gerechtvaardigd. De positie van mediamagnaat en premier Berlusconi in Italië is daarvan een duidelijk voorbeeld. Ook het veelbekeken Fox News in Amerika is een pure propagandazender voor de Republikeinen en de oorlog in Irak. Tweederde van de Amerikanen geloofde op een gegeven moment zelfs dat Saddam Hussein 9/11 op zijn geweten had, en dat kwam de regering natuurlijk goed uit.
De mysterieuze Carlyle Group investeert miljarden in o.a. olie, identificatiechips, defensieprojecten, Antrax vaccin (patent via Bioport) en medianetwerken. Het is wel de “Ex- Presidenten club” genoemd, met mensen als George Bush Sr., Tom Mayor (GB), Frank Carlucci, James Baker 3 en Henry Kissinger in de gelederen. Aan de oorlog in Irak verdienen ze goud geld en het is op zijn minst vreemd dat vader Bush financieel profiteert van politieke besluiten van zijn zoon. Let op die opmerkelijke combinatie: defensie en televisie. Vorig jaar kochten ze in Nederland Kabelmaatschappij Casema. Weinigen weten dat op de avond vóór 9/11 hun aandeelhoudersvergadering werd bijgewoond door zowel Bush Sr. àls door de broer van Osama Bin Laden. Ook dit duidt op een zeer merkwaardige belangenverstrengeling. En dan te bedenken dat G.W. Bush de oorlog tegen Irak probeerde te rechtvaardigen door te beweren dat er banden zouden zijn tussen Bin Laden en Saddam Hussein. Nogal hypocriet overigens, want een deel van het Bush familiekapitaal is vergaard door de Nazi’s te steunen bij de opbouw van hun oorlogsapparaat. G.W. Bush’ grootvader, bankier Prescott Bush, is hiervoor in 1942 door de Amerikaanse justitie veroordeeld.

EVERYTHING YOU KNOW IS WRONG order chaos

“Alles wat je weet is verkeerd”. Onder “you know” staan weer twee tegenstellingen: “order en chaos”. Ik vertaal het met: alles wat je denkt te weten over orde en chaos klopt niet – is verkeerd. Dit duidt erop dat chaos blijkbaar niet voorkomen moet worden, maar juist gecreëerd. De makers van dit filmpje schijnen daar belang bij te hebben. Gevaarlijk.


EVERYTHING YOU KNOW IS WRONG order chaos

Het lijkt mij een verwijzing naar de “Nieuwe Wereld Orde”, die George Bush Sr. tijdens de eerste Golfoorlog aankondigde. De Latijnse aanduiding daarvan, “Novus Ordo Seclorum”, staat op het 1 $-biljet, onder de afbeelding van een piramide met het “Alziend Oog”. Tegenstanders beweren dat de Nieuwe Wereld Orde (NWO) op fascistische leest is gestoeld, en zichzelf (de Orde) bestaansrecht geeft door eerst zelf doelbewust wereldwijd chaos te creëren.


Het Alziend Oog op het $ 1-biljet

ANSWER AUTHORITY

Het Webster woordenboek geeft een interessante uitleg van authority: power to influence or command thought, opinion, or behavior. Oftewel: de macht om gedachten, meningen of gedrag te beïnvloeden of te sturen. In combinatie met de vorige zin staat hier: Alles wat je weet is verkeerd – laat de autoriteiten je gedachten, meningen en gedrag bepalen. Deze tekst is pure hersenspoeling.

THE WORLD (…) IS CONTROL

Op het eerste gezicht een mysterieuze tekst, met een merkwaardige afbeelding tussen “The world” en “is control”.


THE WORLD (…) IS CONTROL

Gezien de context vermoed ik dat het hier om omgekeerde pentagrammen gaat, satanische symbolen bij uitstek. Voor een betere verklaring hou ik me aanbevolen.

Omgekeerd
pentagram?

Punt omlaag,
satanisch symbool

Gewoon
pentagram

Bij geometrische figuren is het niet ongebruikelijk om een deel van de lijnen weg te laten. De oorsprong blijft voor “ingewijden” herkenbaar. De tekst geeft dan aan dat de wereld onder controle staat van Satanisten. Het is bekend dat “omkering” – en daar staat dit filmpje bol van -een kenmerk is van satanisme: zowel omkering van begrippen (zoals goed en kwaad) als van symbolen. Het bekendste voorbeeld daarvan is het Hakenkruis (de Swastika). De Swastika is van oorsprong een Oosters symbool, met betekenissen als harmonie, het goede, kracht, eenheid. De nazi’s – in de kern een satanische sekte – importeerden het in het Westen en draaiden zowel het symbool om als de betekenis.

Swastika

Sauwastika

VoTE -FREEDOM is a MYTH

Ook hier weer een duidelijk geval van omdraaiing. Stemrecht geldt normaal als symbool van vrijheid en democratie. Deze tekst zegt dat het een mythe is.


VoTE – FREEDOM is a MYTH
Ga (maar) stemmen -Vrijheid is een mythe

Volgens o.a. Michael Moore (Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11) heeft Bush de verkiezingen gestolen. “Om herhaling bij een toekomstige nek-aan-nek-race te voorkomen”, gaat Amerika nu elektronisch stemmen. De software is geheim en een papieren controlespoor van de kiezer ontbreekt. Door een investering van bijna vier miljard dollar heeft Amerika nu een zeer fraudegevoelig systeem waarmee je verkiezingsuitslagen kunt manipuleren. De kiezer moet blind vertrouwen op de fabrikant van de machine. De TV-tekst zegt niet voor niets dat verkiezingen een wassen neus zijn. Ook Ierland zou overstappen op het nieuwe systeem. Maar een vastberaden en verontruste kiezer kreeg een landelijke actie op gang, waarna de regering bakzeil haalde.
Het is bekend dat George W. Bush, net als zijn vader, lid is van een machtig geheim genootschap, de Skull & Bones (Schedel & Beenderen). De beeltenis daarvan is hetzelfde als de bekende piratenvlag – een schedel met twee gekruiste botten eronder. Jaarlijks rekruteert de Universiteit van Yale vijftien nieuwe leden uit vooraanstaande families. John Kerry heeft net als G.W. Bush op Yale gezeten, en beiden zijn lid van Skull & Bones. Dat degradeert de verkiezingen bij voorbaat tot een schertsvertoning. De uitslag staat al vast – Skull & Bones wint. Recent werd bekend dat Bush en Kerry ook nog eens (verre) neven zijn, net als de grondlegger van het Playboyimperium Hugh Hefner. Die werd geciteerd op CBS-nieuws: “Ik verheug me er al op om president Bush en senator Kerry voor een familiereünie uit te nodigen.” De wereld is klein, dat blijkt maar weer.
Een aantal fragmenten uit het boek “America’s Secret Establishment – An introduction to the Order of Skull & Bones”’ (Anthony G. Sutton, Trine Day, herziene herdruk 2002)

  • (The Skull & Bones)…volgen de desastreuze en destructieve filosofie van het Hegelianisme, dat ook aan de basis stond van het Nazisme en het Marxisme. Deze filosofie heeft onze constitutionele republiek geïnfecteerd en gecorrumpeerd (…) In klassiek liberalisme is de Staat altijd ondergeschikt aan het individu. In het Hegeliaanse Staatsmodel daarentegen, ligt het enige bestaansrecht van het individu in het dienen van de Staat, zoals te zien was bij het Marxisme en het Nazisme.
  • Het tweepartijenstelsel van Republikeinen en Democraten (= in feite één Hegeliaanse partij die geen andere partijen duldt) weerspiegelt de Hegeliaanse principes. Een (zeer) kleine groep controleert en manipuleert de maatschappij voor haar eigen doeleinden.
  • Niet voor niets is hun symbool de piratenvlag. Dit embleem tref je aan op gifflessen, en was het symbool van de Nazi Doodskopbrigades in WO2.
  • De Hegeliaanse Staat bereikt haar doel door conflicten te ensceneren: door tegenstanders tegen elkaar op te zetten, en beide zijden in het conflict te controleren, kunnen ze precies de uitkomst krijgen die hen voor ogen staat (these-antithese-synthese).
  • De synthese die Skull & Bones nastreven, heet de Nieuwe Wereld Orde. Zonder gecontroleerde brandhaarden is dat doel niet te verwezenlijken, vandaar dat er brandhaarden worden gecreëerd. Dit verklaart waarom internationale bankiers zowel de Verenigde Staten als hun tegenstanders financierden (de Nazi’s, de Sovjet Unie, Noord Korea, Noord Vietnam etc.) Conflicten zijn winstgevend, en brengen het doel (Eén door hen gecontroleerde Wereldregering) dichterbij.
KNOW FUTURE

Hier verraadt de uitspraak wat bedoeld wordt. De verdraaiing zit in “kNOw”, een bekende leus uit de jaren 80 (No future – geen toekomst), maar in combinatie met het bovenstaande zou het zelfs letterlijk genomen kunnen worden: Ken de toekomst. Dat slaat op voorkennis over belangrijke toekomstige gebeurtenissen. Bijvoorbeeld over verkiezingen, beurskoersen, of een volgende oorlog.


KNOW FUTURE

In de week voorafgaand aan 9/11 steeg het aantal aandelen-transacties in American Airlines, United Airlines en verzekeringsmaatschappijen (o.a. van het World Trade Center) met 1200%, tot een waarde van 15 miljard dollar. Dan moet er toch een duidelijk spoor naar insiders leiden. Dat zelfs zo’n duidelijk visitekaartje van de daders niet tot aanhoudingen heeft geleid is veelzeggend. Van het aangekondigde onderzoek is nooit meer iets vernomen. “Staatsveiligheid” zeker?

Watch more TV

Deze onverbloemde opdracht maakt TV nòg verslavender dan het al is.


Watch more TV
Kijk meer/vaker TV

Of misschien is het juist mede zo verslavend geworden door dit soort boodschappen. Professor in de Journalistiek Wilson Bryan Keys schreef in zijn boek Media Sexploitation (1976): “Subliminale boodschappen hebben aantoonbaar invloed op dromen, geheugen, aanpassingsniveaus, bewuste waarneming, verbaal gedrag, emotionele repons, drivegerelateerd gedrag en perceptiedrempels (…) Gebruikmakend van subliminale technieken hebben Amerikaanse media een systeem ontwikkeld dat op enorme schaal gedragsbeïnvloedend werkt (…) We worden elke dag van ons leven bestookt met subliminale stimuli. De effecten daarvan zijn cumulatief.” Hoe die invloed nu is, met de nieuwste technieken, laat zich raden.

Bij onderstaande afbeelding lijkt de kijker het TV-scherm ingezogen te worden. De lijnen geven dieptewerking en de aandacht gaat naar binnen, een tunnel in. In een stripverhaal zou dit beeld gebruikt worden om hypnose aan te duiden. Dat lijkt ook hier de verklaring te zijn.


Gehypnotiseerd (door de T.V?)

Volgens Andreas Von Bülow, voormalig Duits Minister van Onderzoek en Technologie en inlichtingendienst-expert als Staatssecretaris van Defensie, worden de Westerse democratieën gehersenspoeld door de aanvallen van 9/11. Het vijandsbeeld van het communisme is uitgewerkt en is vervangen door het schrikbeeld van Islamitische zelfmoordcommando’s. Op de vraag of “hersenspoeling” niet te sterk is uitgedrukt, antwoordt hij: “Het idee van een nieuwe vijand is niet van mij afkomstig, maar van Zbigniew Brzezinsky en Samuel Huntington, twee vooraanstaande beleidsbepalers van de Amerikaanse veiligheidsdiensten en Buitenlandse Zaken. Midden jaren 90 zei Huntington dat Amerikanen en Europeanen zich sterker met hun eigen maatschappij gaan identificeren als ze een vijand hebben die ze kunnen haten. En Brezinsky, de mad dog, voerde als adviseur van President Carter al campagne om wereldwijd het exclusieve recht op te eisen op natuurlijke grondstoffen, met name olie en gas. De gebeurtenissen van 9/11 passen naadloos in het concept van de wapenindustrie en de veiligheidsdiensten – van het hele militair-industriële complex. Het is overduidelijk. Ze hebben zich nu toegang verschaft tot de immense reserves van de voormalige Sovjet Unie (rond de Kaspische Zee) en de oliepijpleidingroutes. Vlak na elkaar vier enorme vliegtuigen kapen en ze met uiterst gecompliceerde vliegmanoeuvres op hun doel te storten – het is ondenkbaar dat dit zonder jarenlange steun van geheime industriële-en staatsapparaten gelukt zou zijn (…) Zestig beslissende minuten lang lieten het leger en de veiligheidsdiensten alle F-16 interceptievliegtuigen aan de grond staan.” (interview Der Tagesspiegel 13 januari 2002).

BABY, BABY (…) GRAB what YOU CAN – Do it NOW – Now is the Time

Hebzucht lijkt het motto van de enorme beursschandalen die de afgelopen jaren aan het licht zijn gekomen. Onderstaande boodschap lijkt kinderen aan te sporen om zich deze mentaliteit zo jong mogelijk eigen te maken. Blijkbaar moeten we al van jongs af aan (BABY, BABY) meedoen aan de heersende grijp- en graaicultuur. De tekst kan worden uitgelegd als een oproep tot (winkel)diefstal.BABY, BABY (…) GRAB what YOU CAN – Do it NOW – Now is the Time (Baby, Baby)
Grijp wat je pakken kan -doe het nu -dit is het moment ervoor.

Visueel gebeurt er nog iets: het teken van het eerste plaatje lijkt een soort letter “e” Maar als je goed kijkt, kun je op plaatje zeven zien dat het om een uitdijende spiraalvorm gaat. Daarmee is weer sprake van een omdraaiing. We zijn namelijk terug bij de afbeelding van zojuist (spiraal). Alleen begint het beeld nu aan het eind van de tunnel, en draait het niet van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten.

Weak – STRENGTH zwak – KRACHT

Opnieuw een tegenstelling, hoewel er dan eigenlijk “weakness-strength” of “weak-strong” zou moeten staan. Suggereert dit dat zwakte een vorm van kracht is? Het kwartje viel toen ik een Republiekeins TV-spotje zag met de tekst: “Is John Kerry WEAK?” Waarna een lofzang over de STRENGTH van G.W. Bush volgde. In de campagne tegen Al Gore, die ook als watje is afgeschilderd, werd in een Republiekeins TV-spotje een heuse subliminal ontdekt: op enkele frames stond democRATS.

De mensen achter Bush zijn blijkbaar niet alleen op de hoogte van subliminale techniek, ze passen het ook toe.


Weak -STRENGTH zwak -KRACHT

De afbeelding daarnaast is een vrij mysterieuze tekening. De enige uitleg die ik kan vinden is dat het hier om elektriciteit-of gedachtengolven gaat die via een transformator een andere kant op worden geleid. (Vergelijk de termen: Sterkstroom – Zwakstroom, oftewel in het Engels: AC/DC) De golven in het plaatje staan haaks op elkaar. Door de informatie te controleren die mensen binnen krijgen, kun je hun gedachten, meningen en overtuigingen een gewenste kant op sturen. Manipulatie dus.

WE WE we WE We We are DEAD, ELVIS is ALIVE

Opnieuw maakt dit duidelijk dat de teksten vooral alles omdraaien, en de wereld op zijn kop zetten.


WE WE we WE We We are DEAD, ELVIS is ALIVE
Wij zijn dood, Elvis leeft

Het lijkt te refereren aan de overleden Elvis Presley. Het lijnenspel is hoekig, agressief en gespiegeld.

beLIEve WHAT YOU ARE TOLD


beLIEve WHAT YOU ARE TOLD / Geloof wat je verteld wordt.
Geloof de LEUGEN die je wordt verteld. LIEG.

Let vooral op wat er typografisch met het woord “believe” (geloof) is gebeurd: door de drie middelste letters uit te vergroten, staat er het werkwoord “ liegen” of het zelfstandig naamwoord “leugen”.


minds are for PEOPLE who THINK

Vervolgens worden twee teksten over elkaar geprojecteerd. Blijkbaar moeten de vrije geesten ook aan de leugens geloven.

You want TRUTH but you need LIESYou want TRUTH but you need LIES / MONEY is the ROOT of ALL FREEDOM
Je wilt de waarheid, maar je hebt leugens nodig / Geld is de wortel van aIle vrijheid

Vervolgens wordt over “leugens” heen geprojecteerd (goed kijken naar de achtergrond!): MONEY is the ROOT of ALL FREEDOM, Geld is de wortel van aIle vrijheid.

In 2002 lekt het nieuws uit dat het Pentagon een afdeling heeft opgericht met de Orwelliaanse titel “Office of Strategic Influence” (OSI). Aan geld geen gebrek, en een generaal zwaait de scepter. Bedoeling is om desinformatie te verspreiden via buitenlandse media, een proces dat bekend staat als “zwarte propaganda”. Deze door militairen uitgevoerde psychologische operaties (psyops) zijn ook gericht op bevriende naties en hebben tot doel om tegenstanders van de War on Terror te beïnvloeden. Retorische vraag: kun je een organisatie die tot doel heeft leugens te verspreiden ooit geloven als ze zeggen dat ze (onder druk van de publieke opinie) zijn opgeheven?

Het ontketenen van een oorlog onder valse voorwendselen, zoals in Irak, is een beproefde methode. De aanleiding tot de Vietnam-oorlog was een door Amerika zelf geënsceneerde aanval op één van hun eigen oorlogsschepen in de Golf van Tonkin. Volgens steeds meer onderzoekers gebeurde dat ook bij Pearl Harbor: President Roosevelt lokte via diplomatieke kanalen een Japanse aanval uit, en wist wanneer die zou gaan plaatsvinden. Bij zijn herverkiezing had hij de kiezers plechtig beloofd om Amerika buiten de oorlog te houden. Maar Pearl Harbor vormde de rechtvaardiging die hij nodig had om toch ten strijde te trekken, zoals gepland. Hitler liet de Reichstag afbranden, schoof de schuld in de schoenen van zijn politieke tegenstanders en liet ze vervolgens opruimen onder het mom van terrorismebestrijding. Uit documenten die in 2002 zijn vrijgegeven in het kader van de Freedom of Information Act, blijkt dat de gezamenlijke stafchefs van het “Witte”Huis in 1962 Operatie Northwoods voorbereidden, een poging om Fidel Castro ten val te brengen. De bedoeling was om een aanval op Amerika te ensceneren, zodat de publieke opinie zich woedend achter een invasie van Cuba zou scharen. Eén van de plannen was om een Amerikaans passagiersvliegtuig uit de lucht te schieten door op Cubaanse Mig’s gelijkende straaljagers.

You want TRUTH but you need LIES. Het is moeilijk om de tekst niet te associëren met de ontwikkelingen in Amerika sinds 9/11. Luttele uren na de aanslag wisten we dat Bin Laden het gedaan moest hebben. Buiten het verpulverde WTC was wonder boven wonder een geheel intact Arabisch paspoort gevonden, dat zou hebben toebehoord aan een kaper. En op een parkeerplaats bij het vliegveld vanwaar één van de gekaapte vliegtuigen was opgestegen, was een instructievideo aangetroffen: “Hoe bestuur ik een Boeing”, evenals een exemplaar van de Koran. Zulk “bewijsmateriaal” is te belachelijk voor woorden. De ondertitel van David Icke’s uitstekende boek Alice in Wonderland and the World Trade Center Disaster luidt niet voor niets: “Why the official story of 9/11 is a monumental lie.” Die officiële versie van 9/11 wordt daarin vakkundig gefileerd en ontmaskerd als één aaneenschakeling van weglatingen, tegenstrijdigheden en aperte leugens. Een andere aanrader is het boek van de vooraanstaande Britse politicoloog annex mensenrechtenactivist Nafeez Mossaddeq Ahmed, met de veelzeggende titel “The War on Freedom.”
Een citaat van de achterflap: “De resultaten (van 9/11): een US corporate takeover van de gas- en olie voorraden in Centraal Azië – een nog schatrijkere Bush familie- en meer censuur.”


SUSPICION BREEDS CONFIDENCE – Verdachtmaking wekt vertrouwen”

Door honderden mensen op te pakken en zonder enige vorm van proces vast te zetten in Guantanamo Bay, bijvoorbeeld. Later lanceerde Bush de term “The Axis of Evil”, “De As van het Kwaad”.

Ook dit is een doelbewuste omdraaiing: psychologisch profileert hij zichzelf daarmee als het tegendeel van Het Kwaad, namelijk Het Goede. Hij leidt de aandacht van de wereld naar Irak, Iran en Noord Korea. Net zoals zijn vader de Sovjet Unie Het Rijk van het Kwaad noemde. Ik zag trouwens ooit een spandoek met een originele variant op The Axis of Evil, namelijk Texas of Evil. Op bijgaande afbeelding is te zien hoe de Christelijke Bush (omdraaiing) met zijn rechterhand een teken maakt dat “de duivelshoorn” wordt genoemd. De foto is gemaakt tijdens zijn verkiezingscampagne in 2000.

Ondertussen bepaalt de agenda van de Nieuwe Wereld Orde het politieke beleid, en wordt de democratie in Amerika in ras tempo uitgehold. Goochelaars leiden met schijnbewegingen altijd je aandacht af van de échte truc. Amerika is één aanslag verwijderd van een politiestaat. Daarmee staat ook ónze vrijheid op het spel.

Begin jaren 90 ging bij mij de alarmbel af toen ik het relaas van Carl Sanders las. Deze wetenschapper ontwierp een microchip voor medische doeleinden. Vervolgens werd hij door de Amerikaanse overheid aangesteld om een onderhuidse microchip te ontwikkelen, naar hun zeggen voor identificatie- en controledoeleinden. Maar tijdens 17 New World Order-bijeenkomsten met mensen als Henry Kissinger en Bob Gates van de CIA werd duidelijk dat de hele bevolking gemicrochipt gaat worden. De denktank stippelde een marketingstrategie uit om mensen zover te krijgen zich niet te verzetten tegen implantatie. De “voordelen”: gechipte huisdieren kun je terugvinden, net als gestolen renpaarden, gevangenen met proefverlof, pedofielen en zoekgeraakte Alzheimerpatiënten, en dat komt in het nieuws als zegeningen voor het volk. (En nadat we eerst onze koeien met gele nummerplaten in hun oor hebben toegetakeld, is een chipje natuurlijk al gauw het toonbeeld van diervriendelijkheid). Ruime media-aandacht voor vermoorde en vermiste kinderen draagt bij aan het creëren van een angstklimaat. Dus kregen Amerikanen foto’s van vermiste kinderen op hun pakken melk, zodat de angstconditionering (omdraaiing: bangmakerij = bezorgdheid) met de paplepel werd ingegoten. Volgens Sanders is het allemaal zo besproken. De Rotterdamse discotheek die nu publicitair scoort met het implanteren van chips bij feestgangers, is hetzij ongelooflijk naïef of uiterst doortrapt. Check de website van Applied Digital Solutions met hun Digital “Angel”, alweer zo’n Orwelliaanse omdraaiing. In oktober heeft de Food and Drug Administration (FDA) hun eerste Radio Frequentie Identificatie (RFID)- chip voor onderhuids gebruik goedgekeurd, en de multinationals staan in de rij. Ook de eerder genoemde Carlyle Groep komt met een chip en de vorm belooft weinig goeds:

Met een chip in je lijf ben je overal en altijd via de satelliet te traceren, tot op een meter nauwkeurig, via hetzelfde GPS-systeem als in mobieltjes en autonavigatiesystemen. Het doet me aan de woorden van George W. Bush denken: “You can run, but you can’t hide”. Eerst zei hij dit als waarschuwing richting Bin Laden. Vervolgens herhaalde hij letterlijk dezelfde zin tot twee maal tegen John Kerry (derde TV-debat), met de bedoeling om diens stemgedrag in de Senaat zwart te maken (check!). Daarmee linkt hij Bin Laden bewust aan Kerry.

Maar ik ben de zin eerder tegengekomen: in het non-fictie boek Trance-Formation of America (1995) het schokkende relaas van CIA Mind Control slachtoffer Cathy O’Brien, en Mark Phillips -de CIA-man die haar van een zekere dood redde. Op pagina 117 staat:

“De You can run, but you can’t hide-conditionering zat diep in mijn geheugen gegrift via een techniek die later ook werd toegepast op (mijn dochter) Kelly, en andere mindcontrol slavinnen. Ik werd naar een ondergrondse ruimte gebracht van de Top Secret militaire/Nasa-installatie in Offit Air Force Base in Nebraska, waar op beeldschermen satellietbeelden werden vertoond vanuit alle hoeken ter wereld. Deze satellieten noemden ze liefkozend “Onze Ogen in de Lucht”. Een luchtmachtofficier vertelde dat ze me overal per satelliet konden volgen. Op een in vieren gesplitst scherm liet hij iets zien wat bij nader inzien van te voren opgenomen moet zijn geweest. Ik zag wisselende scènes, die versprongen als hij op de computer woorden intypte die hij tegelijkertijd uitsprak. “Waar wil je heen vluchten?”, vroeg hij. “Naar de Noordpool? De Zuidpool? Brazilië? De bergen? De woestijn? De prairie? De heuvels van Afghanistan? Kabul? Devil’s Tower (Wyoming)? Of wil je naar Cuba, om onder te duiken bij onze vijanden? We kunnen je overal vinden. Er is geen plek waar je heen kunt vluchten zonder dat we je vinden. Het Huis van Afgevaardigden? Het Witte Huis? Je eigen achtertuin? De Maan? We vinden je overal. You can run, but you can’t hide.” Ik bevond me in een toestand waarin ik geen verweer had tegen suggestieve opmerkingen, en dit was genoeg om me ervan te overtuigen dat ik overal zou worden opgespoord.”

Bush heeft mìj in ieder geval overtuigd dat hij goed op de hoogte is van deze CIA-programmeringstechniek. En dat hij er niet voor terugdeinst om het te gebruiken.Het is goed om dit in het achterhoofd te hebben bij het het volgende citaat uit de Washington Post:

Parijs, 31 oktober 2001 (UPI):
“Afgelopen juli heeft een CIA-agent de van terrorisme verdachte Osama Bin Laden opgezocht. Deze werd voor nierproblemen behandeld in een Amerikaans hospitaal in Dubai. Dit meldt de Franse krant Le Figaro.”

Terwijl iedereen moet geloven dat hij de meest gezochte terrorist ter wereld is, gaat de CIA bij hem op de koffie. Het is natuurlijk een koud kunstje om hem daar op te pakken, of tijdens de operatie een microchip bij hem te implanteren. Maar de echte vraag is: willen ze hem eigenlijk wel oppakken? Voorlopig niet, lijkt me.

Iedereen heeft vast deze foto gezien van de schuilplaats waar Saddam Hussein vorig jaar op 13 december is opgepakt. Alleen klopt er iets niet: de palmboom draagt rijpe, gele vruchten. Rijpe dadels in december: dat zie je in Irak net zo min als rijpe appels aan de boom in Nederland rond Kerst. De Spirit of Ma’at – website die dit ontdekte en publiceerde kreeg prompt een inval van vier (!) eenheden van de IRS, de Amerikaanse belastingdienst. De foto is op bevel van hogerhand uit vrijwel elke databank verdwenen. Toepasselijk in dit geval dat het Engelse woord date zowel dadel als datum betekent.

Met een chip is tweerichtingsverkeer mogelijk. Hij zendt niet alleen een signaal uit, maar kan ook ontvangen. Er zijn proeven uitgevoerd op gevangenen, bij wie via de chip een signaal binnenkwam waardoor ze suf werden, en wel 20 uur per dag sliepen. Wie verzint een dergelijke proef, en met welk doel? En wie is de volgende? Reden genoeg om de Stichting “Blijf uit mijn Lijf!” op te gaan richten.
Begin 2005 gaat de Algemene Identificatieplicht van start voor alle personen van 14 jaar en ouder. Zonder ID op zak riskeer je voortaan een hoge boete. Je kan nu al voorspellen dat dit tot praktische problemen en emotionele taferelen gaat leiden, bijvoorbeeld als mensen zich bij warm weer luchtig kleden, hun ID vergeten en een boete krijgen. Als oplossing zal ongetwijfeld de implanteerbare chip worden voorgesteld, zoals van het begin af aan al de bedoeling is geweest.
Als gewaarschuwd mens heb ik de razendsnelle invoering van pinpassen en mobiele telefoons gevolgd, en van de chipknip die niemand wil, maar u door de strot wordt geduwd via betaald parkeren. De ontwikkelingen gaan nu wel akelig snel, en het toverwoord “terrorisme” maakt de oppositie bij voorbaat monddood.

Carl Sanders en zijn team deden ook onderzoek voor de overheid naar de meest geschikte plekken in het lichaam om een chip te implanteren. Dat bleken de rechterhand en het voorhoofd te zijn omdat de lithiumbatterijtjes op die plekken veel bewegen en daarmee permanent oplaadbaar zijn.
Met Sanders gaat het sindsdien niet zo goed. Hij is zwaar religieus geworden, en verkondigt vol schuldgevoel dat zijn chip te maken heeft met “Het teken van het beest”, waarover in Openbaringen 13:14-17 staat geschreven:

“(…) het dwong alle mensen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven op hun rechterhand of voorhoofd een merkteken te dragen. Zo kon iemand alleen iets kopen of verkopen als hij dat merkteken droeg, dat wil zeggen: de naam van het beest, of het getal dat het symbool van die naam is. En nu is wijsheid geboden: wie inzicht heeft, laat hij het geheim van het getal van het beest ontraadselen; met het getal is namelijk een mens genoemd en het getal is 666.”

Het kan slaan op elektronisch betalen per geïmplanteerde chip. Achter de schermen wordt keihard gewerkt aan de gehele afschaffing van papiergeld. Alle producten zijn tegenwoordig voorzien van een streepjescode, waarvan de twee buitenste strepen en de middelste (hieronder in het rood aangegeven) corresponderen met een zes: 666. In de tweede illustratie zie je dat elk getal correspondeert met een bepaald lijnpatroon.

Het is me trouwens opgevallen dat het logo voor Vodafone (mobieltjes) drie komma-achtige tekens bevat die zich laten lezen als “666”. Kijk maar eens goed:

Carl Sanders: “De nieuwe technologie zal spirituele en fysieke chaos veroorzaken. We zitten als kikkers in de pan. Het water waarin we zitten wordt opgewarmd, maar de kikkers springen de pan niet uit omdat de opwarming geleidelijk gaat: de conditionering vindt plaats via de Babylonische beeldbuis in je woonkamer.” Waarvan akte.

INFORMATION is POWER

Op het eerste gezicht zien we hier eindelijk een redelijk normaal plaatje: een mannetje met een mobiele telefoon (?) in zijn handen. Vervolgens komt daar de tekst overheen: Informatie is macht. Bij nadere bestudering is hier toch iets merkwaardigs aan de hand: het mannetje heeft zijn ogen dicht, en een nietsvermoedende glimlach op zijn gezicht terwijl hij lijkt te bellen. Waar sluit hij zijn ogen voor? Dit sluit aan op twee andere afbeeldingen: kijk meer TV, gevolgd door een plaatje dat wijst op opengeklapte satellietpanelen.

Information is Power
Informatie is macht

De tekst “Information is power” komt mij bekend voor. Na 9/11 kwam George W. Bush al snel met een zeer ingrijpend pakket en wetgeving (U.S.A.- P.A.T.R.I.O.T-act), de meest antipatriottische wetgeving in de geschiedenis van Amerika (omdraaiing: antipatriottisme=patriottisme) en maatregelen op de proppen. Eén daarvan was de aankondiging van een nieuwe instantie met de naam Totaal Information Awareness.
Toen wakkere geesten publiekelijk bezwaar ging maken tegen de verregaande bevoegdheden van deze dienst (privacy zou volledig ondergeschikt worden aan Nationale “Veiligheid”) werd de financiering van de dienst in september 2003 tegengehouden door het Congres. Om het project te redden stelde men nog een cosmetische naamsverandering voor: van Total Information Awareness naar Terrorism Information Awareness. Tegenstanders zijn er allerminst gerust op dat het project inderdaad is afgeblazen. Als baas van de tent werd oud Admiraal John Poindexter benoemd. Deze voormalige adviseur van Reagan werd na het Iran-Contra schandaal veroordeeld wegens samenzwering, meineed tegen het Congres, overheidsfraude en het vernietigen van bewijsstukken. Veelzeggend dat uitgerekend een man met zo’n staat van dienst is voorgedragen voor deze machtspositie. Oh ja, zijn politieke vrienden regelden gratie.

De TIA heeft een opmerkelijk logo: vanuit het “Alziend Oog” in de top van de piramide wordt de wereld in de gaten gehouden. Maar let op het Latijnse motto op het logo luidt: Scientia est Potentia. Ofwel: Kennis is macht, en dat lijkt heel sterk op de tekst van het TV-plaatje hierboven. Verhelderend dat het motto aangeeft dat het hier om macht draait, onder het mom van terrorismebestrijding (omdraaiing: macht = terrorismebestrijding).
Het nietsvermoedende mannetje heeft zijn ogen dicht voor het gegeven dat al zijn telefoon- (fax-, internet-, e-mail-) verkeer wordt afgetapt en bewaard, en dat hij overal per satelliet te volgen is. (omdraaiing: informatiecontrole = voor uw veiligheid).

Is dit ATE-filmpje het product van een verveelde editor? Dat zou op zich al onverantwoord en erg genoeg zijn, maar ik zou willen dat het waar was. Sinds 9/11 schijnt het weer normaal te zijn om in angst te leven en worden in ras tempo democratische verworvenheden ontmanteld. In Amerikaanse buitenwijken struinen burgerwachten de vuilnisbakken af op zoek naar verdachte pakketten. Laatst hoorde ik op de radio de uitslag van een enquête: tweederde van de Nederlandse bevolking vindt inmiddels veiligheid belangrijker dan vrijheid. Zouden ze zich realiseren dat ze daarmee in feite psychisch al gevangen zijn genomen? Dit artikel komt voort uit bezorgdheid over het psychologische bombardement waaraan we worden blootgesteld, vooral sinds 9/11. Terwijl de puinhopen van het WTC nog rookten werd ons verteld dat dit het werk moest zijn van Bin Laden, overigens een ex(?)-CIA agent. De oorlog tegen het Terrorisme werd uitgeroepen alsof er een nieuwe reclamecampagne uit de kast werd getrokken. Als je niet vóór bent, ben je tegen, en dan ziet het er niet best voor je uit. Als ik dit artikel in Amerika zou schrijven, kan ik zonder pardon worden opgepakt en spoorloos verdwijnen voor onbepaalde tijd– onder het mom van Nationale Veiligheid. Bot gezegd: ten koste van twee gebouwen en een paar duizend slacht-offers heeft Bush wereldwijd vrij spel gekregen. Het is wrang om te zien dat uitgerekend deze man zich profileert als verdediger van de vrijheid en democratie.

Voor diegenen die verder willen onderzoeken wat er op 9/11 werkelijk is gebeurd, verwijs ik naar een hele goede website over dit onderwerp. Deze staat vol met verwijzingen, feiten, bandopnamen en filmpjes. Kijk vooral ook even naar de foto’s in hoofdstuk 3. Daar waar een vliegtuig neergestort schijnt te zijn op het Pentagon, valt geen brokstuk van een vliegtuig te ontdekken. Bij elke ander vliegtuigcrash zie je verwoestende sporen. Op dit gras kun je nog gewoon een potje voetballen, of golfen. In een eventueel volgend artikel zal ik bewijs aanleveren dat het Pentagon niet door een Boeing is getroffen, maar door een kruisraket.

Tot besluit wil ik daar nog één passage uitlichten. Herinnert u zich nog wat Bush aan het doen was op die gedenkwaardige elfde september? Hij las geitenverhaaltjes voor aan onschuldige kindertjes (wat een zoetsappig alibi, overigens). Tot tweemaal toe heeft hij daar in het openbaar een opmerkelijke verspreking over gemaakt:

President Meets with Displaced Workers in Town Hall Meeting, 4 december 2001

THE PRESIDENT: “Thank you, Jordan. Well, Jordan, you’re not going to believe what state I was in when I heard about the terrorist attack. I was in Florida. And my Chief of Staff, Andy Card — actually, I was in a classroom talking about a reading program that works. I was sitting outside the classroom waiting to go in, and I saw an airplane hit the tower — the TV was obviously on. And I used to fly, myself, and I said, well, there’s one terrible pilot. I said, it must have been a horrible accident.”

President Holds Town Hall Forum on Economy in California, 5 januari 2002

“Anyway, I was sitting there, and my Chief of Staff — well, first of all, when we walked into the classroom, I had seen this plane fly into the first building. There was a TV set on. And you know, I thought it was pilot error and I was amazed that anybody could make such a terrible mistake. And something was wrong with the plane, or -anyway, I’m sitting there, listening to the briefing, and Andy Card came and said, ‘America is under attack’.”

Dit impliceert dat hij een wel heel bijzondere uitzending beschrijft. Op het moment dat het eerste WTC-gebouw getroffen werd, was Bush onderweg van zijn hotel naar school. Hij verwijst naar beelden die op het gesloten TV-circuit in zijn limousine moeten zijn uitgezonden. Van de eerste inslag was die ochtend immers geen beeldmateriaal bekend. Iedereen zag hoe het tweede vliegtuig zich in het World Trade Center boorde. Behalve Bush. Die zag de inslag van het EERSTE vliegtuig, live op televisie. Dat kan alleen als hij voorkennis heeft gehad, en er al camera’s op het WTC gericht stonden.

Bovendien komt nadrukkelijk de volgende vraag op: als Andy Card hem influistert dat Amerika wordt aangevallen, waarom gaat de President dan nog op zijn dooie gemak verhaaltjes vertellen aan schoolkinderen? Hij is toch een doelwit, op een onbeschermde locatie? En er waren toch gekaapte vliegtuigen in de lucht? Moet hij niet direct in veiligheid worden gebracht? Nee, blijkbaar zat hij daar veilig genoeg om rustig zijn verhaaltjes af te maken. In plaats van groot alarm te slaan, kon er ongehinderd een vliegtuig naar het zwaar bewaakte Washington vliegen, terwijl de op een steenworp afstand gestationeerde F-16’s aan de grond werden gehouden. Dat is absurd.

Op een zeldzame foto van het Pentagon direct na de aanslag, zijn ongedeerde bureaus’s te zien, en ramen die intact zijn. Door dit gat zou een 100 ton zwaar vliegtuig zijn gevlogen, met een vleugelspanwijdte van 38 meter, en een snelheid van minstens 450 kilometer per uur.

Van de vermeende Boeing is NIETSteruggevonden: volgens de officiële verklaring is het vliegtuig door extreme hitte verdampt. Oordeel zelf of dat kan. Verdampt! Op de tweede afbeelding is te zien dat de secties C en D (tussen het inslagpunt (entry) en het exit-punt waar de neus van het “vliegtuig” een gat zou hebben geboord) kaarsrecht overeind staan. De derde foto laat het gat in de muur zien waar het “vliegtuig” tot stilstand zou zijn gekomen. Een hypnotiseur kan je doen geloven dat een zure citroen naar zoete sinaasappel smaakt, maar hier wordt illusionist David Copperfield’s “Grootste Verdwijntruc Aller Tijden” overtroffen. De muren staan overeind, het vliegtuig is door de hitte verdampt! Durven we na 9/11 nog gezonde, voor de hand liggende kritische vragen te stellen, of zijn we op 9/11 vanuit een collectieve shocktoestand gehersenspoeld? Dit artikel heet niet voor niets: Verdraaid…! De wereld op zijn kop gezet.

Bekijk eerst de foto’s en lees dan dit fragment van de toespraak van Bush op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (11 oktober 2001):

“We moeten de waarheid spreken over terreur. Laten we nooit absurde samenzweringstheorieën over 11 september tolereren. Kwaadaardige leugens die de aandacht proberen af te leiden van de terroristen, de schuldigen.”

Meneer Bush: Het Pentagon behoort tot de zwaarst bewaakte gebouwen ter wereld, en het hangt natuurlijk vol met videocamera’s. Laat mij één foto zien van een Boeing in het Pentagon, en ik neem alle onaardige dingen die ik over U schrijf terug. Tot dan blijf ik vinden dat ú de waarheid moet spreken over terreur, in plaats van kwaadaardige leugens te verspreiden die de aandacht proberen af te leiden van U eigen rol op 9/11, en daarna. Alle geheimzinnigheid en geheimhouding duiden er op dat u veel te verbergen heeft, hoe hard u met uw vinger ook naar anderen wijst. U heeft zich met hand en tand verzet tegen de speciale 9/11 onderzoekscommissie. De Democraten namen terecht geen genoegen met uw voordracht van Carlylevriend Kissinger als commissievoorzitter. Het moet geruststellend voor U zijn geweest dat het eindrapport alleen conclusies naar buiten mocht brengen waarover Republikeinen en Democraten het met elkaar eens werden. Het zou goed zijn geweest voor de democratie als Uw zitting openbaar was geweest, en de samenzweringstheorieën ontkracht zouden worden door bewijsmateriaal vrij te geven. Nu gaat er nota bene nòg meer geld en macht naar de “falende” inlichtingsdiensten. Dat is cynisch, en weer een typische omdraaiing (wanprestatie leveren = beloning krijgen).

De voormalige stafchef van de Republikeinse senator Bob Dole, advocaat Stanley Hilton, heeft namens 400 Amerikanen een rechtszaak aangespannen tegen de regering en beschuldigt Bush ervan persoonlijk opdracht te hebben gegeven tot de aanvallen van 9/11. Hilton zegt over hard bewijsmateriaal te beschikken dat -voorafgaand aan de aanvallen van 9/11-simulatievideo’s van de ophanden zijnde aanslagen zijn vertoond aan G.W. Bush. Dit vond plaats tijdens bijeenkomsten van de Nationale Veiligheidsraad (NSC). Bush zou daar persoonlijk goedkeuring hebben verleend aan de aanvallen van 9/11. Ook hebben er simulatieoefeningen plaatsgevonden ,en daar heeft Hilton getuige(n) van. Een aantal neoconservatieven, waaronder Minister van Defensie Donald Rumsfeld en Paul Wolfowitz, kent Hilton nog persoonlijk uit zijn studententijd, en hij zegt dat er toen al, 35 jaar geleden, gesproken werd over het creëren van een nieuw Pearl Harbor om Amerika in een presidentiële dictatuur te veranderen. Hilton schreef er zelfs zijn proefschrift over. Volgens de geheime documenten waarover hij beschikt zijn de vliegtuigen van 9/11 op afstand bestuurd met het zogenaamde Cyclopssysteem. Deze computertechnologie zit in de neus van het vliegtuig, net als bij de onbemande Global Hawk vliegtuigen die Amerika gebruikte bij de aanval op Afghanistan als “vergelding” van 9/11. De rechtszaak heeft een inzet van 7 miljard dollar en wordt aan alle kanten tegengewerkt. Er is ingebroken op zijn kantoor en stafleden zijn bedreigd, maar Hilton durft zijn reputatie en zijn leven op het spel te blijven zetten.

EPILOOG

Bij mensen die worden getraumatiseerd, (of in shock raken, bijvoorbeeld van de beelden van 9/11), valt de natuurlijke barrière weg om te filteren wat er wordt gezegd. De beweringen en beschuldigingen die op dat moment worden geuit stuiten niet op verzet en kunnen een eigen leven gaan leiden in het onderbewuste. In zo’n shocktoestand kan men dan ook collectief worden gehersenspoeld met mantras als “Bin Laden heeft het gedaan.”, “Irak heeft massavernietigingswapens”, “Wij verklaren de oorlog, voor onbepaalde tijd.” “Wie niet voor ons is, is tegen ons”. Als therapeut weet ik hoe belangrijk het is om terug te gaan naar het moment van trauma, om bewustzijn aan te brengen in datgene wat daar ongefilterd is binnengekomen, zonder dat we op dat moment tot discussie in staat waren. Vandaar ook dat ik wijs op het gevaar van subliminale boodschappen, omdat ook die zich aan de bewuste waarneming onttrekken, en hun eigen leven kunnen gaan leiden in je onderbewuste. Via de beschreven omdraaiingtechniek kunnen mensen gedesoriënteerd raken en machteloos. Ze weten niet meer wat goed of slecht is, en wat ze wel of niet moeten geloven. Verwarring biedt een ideale voedingsbodem voor manipulatie.
Tijdens het drukklaar maken van dit artikel ontdekte ik steun uit onverwachte hoek: een driedelige BBC-documentaire met de titel The Power of Nightmares. Daarin zegt de commentaarstem: “De dreiging die we voelen uitgaan van internationaal terrorisme, is een fantasie die overdreven en vervormd wordt door politici. Het is een donkere illusie die zich onweersproken verspreid heeft naar regeringen overal ter wereld, veiligheidsdiensten en de internationale media. In een tijdperk waarin alle grote politieke ideeën hun geloofwaardigheid hebben verloren, kunnen politici hun macht alleen handhaven via angst voor een fantoomvijand. “ Zò kan het dus ook, op TV.
Voor het tijdschrift Educare schreef ik samen met Huib een serie stukken over subliminale boodschappen. Dit artikel is een zeer uitgebreide versie van één van die stukken geworden. Ik nodig U uit om de informatie te checken. We hopen dat de aangetoonde subliminals bewijzen dat het nodig is om paal en perk te stellen aan dit soort flitsende beelden op TV, en dat dit onderwerp de maatschappelijke en politieke aandacht gaat krijgen die het verdient. Hiermee steken we onze nek uit. Zodat we later niet hoeven te zeggen “Wir haben es nicht gewusst”, of “Ik zat erbij en ik keek ernaar.”

Albert Toby

 


Voor bronvermeldingen en verdere artikelen over subliminale boodschappen kunt U terecht op deze pagina ofwww.momo-development.com. Daar zijn ook de beelden en filmpjes van ATE, Ketnet en Dancevalley te zien.

Vragen en opmerkingen kunt U sturen naar albert.toby@tobyornottoby.com