Afbeelding 2

Regressie- en reïncarnatietherapie is een alternatieve geneeswijze waarbij ervan wordt uitgegaan dat de ziel van de mens meerdere levens doormaakt. Ook gaat men ervan uit dat traumatische ervaringen zich zowel in het huidige leven als in vorige levens kunnen hebben voorgedaan en dat die doorwerken in het huidige leven.

Gepoogd wordt om door gerichte concentratie op het probleem terug te gaan naar (onverwerkte) ervaringen, en deze opnieuw te beleven en te verwerken.

De therapie verloopt meestal als volgt: In eerste instantie is er een intakegesprek om een gedegen indruk te krijgen van uw (huidige) problemen. Daarna volgen een aantal sessies, waarbij door gerichte concentratie op het probleem wordt teruggegaan naar (onverwerkte) ervaringen. Deze concentratie gaat over in een trance waarbij u zich volledig concentreert op uw innerlijke gevoelens en vroegere ervaringen en tegelijkertijd bewust aanwezig blijft. In trance kunnen dan onverwerkte ervaringen worden herbeleefd en verwerkt.
De ervaringen waar in de regressie- en reïncarnatietherapie mee wordt gewerkt kunnen komen uit dit leven, de prenatale tijd en geboorte, en ook uit vorige levens. Voor de therapie behoeft u niet in vorige levens te geloven.

Uitvoerige informatie

In de brochure “Dat je verleden je zo in de weg kan zitten” leest u meer over de therapie en de achtergronden ervan. De brochure is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten.

Contactgegevens

Voor informatie, vragen of een afspraak ben ik telefonisch bereikbaar op 0299 396508
en mobiel 06 15909100. U kunt ook een emailbericht sturen info@tobyornottoby.com.

Albert Toby
Tigrisstraat 48
1448 CT Purmerend

Meer informatie vindt u op Facebook en LinkedIn.