Afbeelding 1

TOBY or not TOBY is een praktijk voor personal coaching, reïncarnatie- en regressietherapie. Met reïncarnatie- en regressietherapie gaan we op zoek naar oude psychische trauma’s en onverwerkte ervaringen en worden deze door middel van herbeleving geheeld. Het actueel ervaren probleem wordt daarbij beschouwd als ingang naar een dieper liggende oorzaak.

Wie ben ik?

Graag stel ik me aan u voor.  Ik ben Albert Toby uit Purmerend en werk sinds 1991 als zelfstandig regressie-en reincarnatietherapeut. Ik ben gewend om zeer effectief te werken met de meest uiteenlopende vragen, klachten, trauma’s en problemen. Deze vorm van therapie is gericht op inzicht. Door inzicht te krijgen in de ontstaansgeschiedenis van een probleem kunnen ingrijpende positieve veranderingen plaatsvinden. Vaak gaat het om het opsporen en doorwerken van onverwerkte ervaringen en traumatiek. In die situaties schakelen mensen namelijk vaak automatisch over op overlevingsstrategieen. Bij onvoldoende of onvolledige verwerking van ervaringen, (wegstoppen, niet over praten etc) ontstaan klachten en symptomen die juist wijzen op de noodzaak om tot verwerking over te gaan. Helaas wordt dit vaak niet herkend of begrepen en worden de symptomen verder onderdrukt of verdoofd door medicatie of verslavingsgedrag. Het onderliggende probleem wordt daardoor echter niet opgelost. Symptoombestrijding is echter zelden effectief. Vandaar dat bij regressie letterlijk terug wordt gegaan naar de oorsprong van het ingebrachte probleem. De symtomen dienen daarbij juist als ingang. Via het onderbewuste navigeert de therapeut naar die situaties die verdrongen zijn en om aandacht vragen. Zodoende komt er informatie vrij en kan datgene wat zich heeft vastgezet weer gaan stromen. Vanuit een veilige setting komt de client tot verhelderende inzichten en kunnen nieuwe keuzes worden gemaakt. De vaak onbewuste overlevingsstrategien kunnen plaats maken voor hernieuwde levensenergie.

Regressie-/reïncarnatietherapie is een moderne en ambachtelijke vorm van psychotherapie waarvan de therapeutisch werking door tal van onafhankelijke onderzoeken is bevestigd.

Hoe het begon

Nadat mijn interesse in reïncarnatietherapie was gewekt tijdens een lezing in 1990, meldde ik me aan voor een introductieweekend van de Stichting Reïncarnatietherapie Nederland (SRN). Opgedeeld in groepjes van vier personen, zou ik getuige zijn van drie sessie’s bij anderen en er zelf één ondergaan. Wat ik daarbij zelf meemaakte en bij anderen zag gebeuren overtrof m’n stoutste verwachtingen! Mensen waarmee ik het ene moment nog rustig zat te praten, zag ik na een kort voorgesprek de ogen sluiten en middels de therapie in een levensechte ervaring schieten. Een ervaring, die wonderwel inzicht gaf in de klachten/issues waarmee men rondliep.
Het schijnbare gemak waarmee werd “ingetuned” en een betekenisvolle groef werd opgespoord, maakte diepe indruk op me.

“Ik had iets ontdekt waarin ik me helemaal wilde verdiepen”

Uiteindelijk was ik zelf aan de beurt en ik had niet echt een probleem dat ik wilde aankaarten. Ik was immers net 7 maanden op reis geweest en “ik had al mijn angsten onder ogen gezien” – dacht ik. Maar al pratend begon ik al gauw over de angst voor saaiheid. Ik voelde dat er een heel gevoelige snaar werd geraakt. Ik voelde weerstand opkomen maar er leek geen ontsnapping mogelijk. Feilloos werd mijn weerstand omzeild en na de woorden “ga maar op reis” (dat is nog eens afstemmen) “zag” ik een driemaster, vanuit de lucht. Al gauw begon mijn been vreemde trekbewegingen te maken en spoedig bleek dat er iets helemaal fout was gegaan en dat ik schipbreuk had geleden. De tijd volgend op de schipbreuk was enorm saai. De details, die ik tot op de dag van vandaag nog haarscherp weet, zal ik u besparen. Maar ik weet nog goed dat ik me na afloop van de sessie bijzonder goed voelde. De saaiheid had plaatsgemaakt voor een gevoel van opwinding, bevlogenheid en bruisende nieuwsgierigheid! Dat noem ik effectief.
Ik had dit weekend iets ontdekt waarin ik me helemaal wilde verdiepen.

“Onvoorstelbare dingen meegemaakt”

Ik meldde me aan voor de opleiding en het was als thuiskomen in mezelf. Ik was vol ontroering dat ik deze therapie, dit vak, had ontdekt. Een vak dat helemaal bij me past.
In de jaren die volgden heb ik in mijn praktijk onvoorstelbare dingen gezien en meegemaakt. De mogelijkheden van regressie- en reïncarnatietherapie zijn letterlijk onbegrensd en verschaffen diep inzicht in de menselijke psyche en daarmee in het gedrag en persoonlijke problematiek. Met het woord psyche verwijs ik naar “de ziel” en niet naar de door een vrijwel “ontzielde” psychologie/psychiatrie die zich vooral lijkt bezig te houden met symptoombestrijding door middel van medicatie.

“Zonder pil of andere medicatie”

Ik beschouw het als een voorrecht dat ik al jaren mag pionieren in dit prachtige vak, dat iedere keer weer een uitdaging voor me is. Een vak dat helend werkt tot op de diepste lagen van de ziel. Zonder pil of andere medicatie.

Contactgegevens

Voor informatie, vragen of een afspraak ben ik telefonisch bereikbaar op 0299 396508
en mobiel 06 15909100. U kunt ook een emailbericht sturen info@tobyornottoby.com.

Albert Toby
Tigrisstraat 48
1448 CT Purmerend

Meer informatie vindt u op Facebook en LinkedIn.