Simone: “Door een levensbedreigende ziekte, wilde ik mijn onderbewuste verkennen. Ik wilde graag inzicht in de gedachten, die mijn lijf ziek hadden gemaakt. Met chirurgische precisie wist Albert met mij af te dalen naar de gebeurtenissen, die een onuitwisbare indruk op mij hadden gemaakt. Om mij vervolgens op een heel plezierige wijze te coachen naar het maken van andere vrije keuzes. Inmiddels ben ik ‘schoon’ en kan ik zeggen, dat Albert een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd aan mijn genezing.”

Ellen: “De allereerste keer dat ik in aanraking kwam met deze vorm van therapie was ik zelf niet degene die het onderging. Mijn zus was de cliënte en ik mocht er bij zitten. Het raakte mij meteen. ‘‘Geen enkele psycholoog heeft mij in mijn leven op deze manier kunnen doorgronden’’. Dit was een van de eerste opmerkingen die mijn zus na afloop van de sessie maakte. En doordat zij weer in contact kwam met zichzelf, kwam ook ik weer in contact met mijn zus. Ik verwonderde mij in eerste instantie vanwege de wijze waarop Albert de tijd nam en zich echt volledig in ons probeerde te verdiepen. Niet alleen in ons, maar ook in onze ouders, broers, en het liefst ook in de ouders van onze ouders. Want uiteraard, zij doen er allemaal toe. Wil je inzicht in jezelf, dan is inzicht in de leefomstandigheden, overtuigingen en gedragingen van onze ouders en voorouders zeer waardevol. Het is niet altijd even makkelijk, het proces waarin je wordt geconfronteerd met jezelf en er niet om de zaken heen wordt gedraaid. Ook ik heb dit ervaren toen ik zelf in therapie ging bij Albert. Meteen kwamen we tot het diepste van de kern van mijn problemen. En daarnaast kreeg ik meteen de tools hoe er mee om te gaan. Onnodige overtuigingen en patronen die mij in de weg zaten, werden vervangen door ruimte, rust en energie. Daarbij heeft deze therapievorm mij laten zien dat iedereen de mogelijkheid heeft om zichzelf weer te verbinden met zijn of haar eigen levenskracht, om datgene te doen wat je gelukkig maakt.”

Mary: “Je hebt me mijn verleden teruggegeven. Daar ben ik je intens dankbaar voor”

Aster: “Wat ik bij je heb geleerd, is kennis voor het leven. Ik denk er dagelijks aan, en draag het uit.”

Huib Kraaijeveld: “Veel mensen besteden kapitalen aan hun auto als die niet goed rijdt. Dat besteed ik liever aan mezelf, aan m’n eigen voertuig. Als ik ga sputteren, ga ik een regressie doen.”

Simon: “Goh, je doet eigenlijk net zoiets als Coca-Cola. Alles wat vastgeroest zat, krijg je weer in beweging”

Quinten: “Zo vaak kan je over regressietherapie horen: ‘Reïncarnatie en regressie: een beetje wroeten in mijn jeugd zeker waar ik toch niets aan kan veranderen!’Dan vertel ik altijd dat verleden, heden én toekomst aan bod komen in de therapie. En het gaat uiteindelijk toch altijd om die toekomst? Zo simpel is dat!”

Wim: “Na een aantal sessies heb ik eigenlijk voor de eerste keer mijn vader écht ontmoet. Naar aanleiding van actuele gebeurtenissen, kwam ik met Alberts begeleiding terecht bij voorvallen in mijn verleden. Gemakkelijk en doelgericht. Ik werd me bewust van de oorzaken van de “constant-op-mijn-hoede-zijn” – houding die ik naar mijn vader altijd in had genomen. Die houding had al vele irritaties en heftige conflicten tussen ons opgeleverd en ik gaf hém altijd de schuld. De dingen die ten grondslag lagen aan de gevoelens voor mijn vader bleken echter veel minder met hem te maken te hebben dan ik dacht. Wat een opluchting en wat een ruimte, ik kon weer normaal ademen!
Intussen is er veel veranderd, mijn vader en ik hebben nu veel respect voor elkaar en zijn dikke vrienden geworden. Alsof er nooit iets gebeurd is. Eindelijk kunnen we om elkaar geven, zonder er veel woorden aan vuil te maken. En ik heb mijn vrijheid weer terug in mijn eigen leven. Ik heb niet meer het gevoel dat er constant iemand meekijkt over mijn schouder of ik het wel goed doe…”

Annet: “Albert zit in mijn diepste geheugen. De sessies werken na door de jaren heen. Zorgen voor inzicht, versterken mijn heden tot op de dag van vandaag. Ik ben wie ik ben en zo mag ik zijn. Ik dank je hiervoor vanuit de grond van mijn hart.

Via cliënte: Zie het berichtje hieronder van een goede vriend, zijn compliment aan mij is minstens een even groot compliment voor jou en jouw werk…‘’Het was erg leuk gisteravond om bij te kletsen. Ik voel dat jij helemaal weer tot jezelf komt. Prachtig dat jij met regressie tot heldere verklaringen voor jezelf komt. Zou je mij naam en telefoonnummer willen geven van je therapeut. Misschien ga ik het ook doen.’’